SZIN – Péterfy Bori

A Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósuló IntegRÁCIÓ kampány keretében a Szegedi Ifjúsági Napokon a fellépő művészekkel beszélgettünk arról, hogy mit jelent ma Magyarországon a hátrányos helyzet, miért fontos az oktatási és társadalmi integráció.

SZIN – Tha Shudras

A Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósuló IntegRÁCIÓ kampány keretében a Szegedi Ifjúsági Napokon a fellépő művészekkel beszélgettünk arról, hogy mit jelent ma Magyarországon a hátrányos helyzet, miért fontos az oktatási és társadalmi integráció.

EFOTT

A Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósuló IntegRÁCIÓ kampány keretében az EFOTT fesztiválon beszélgettünk, kérdeztünk, Mentortársasoztunk, hogy felhívjuk a figyelmet az oktatási és társadalmi integráció fontosságára.

Szövegértés-fejlesztés

Az alsó tagozatot követően az olvasási képesség direkt fejlesztése iskolai keretek között általában leáll, a fejletlen szövegértés pedig alapvető akadálya lesz a tanulásnak, emellett kedvezőtlen motivációs jellemzők kialakulásához vezet. E problémát különféle hátránykompenzáló programok, így például a tanodák mérsékelhetik. Hetedik szakmai műhelyünk célja az volt, hogy közzétegye a szövegértés-fejlesztés területén felhalmozódott tanodai tapasztalatokat.

Társasjáték-pedagógia

Több tanodában folyik társasjátékok használatával pedagógiai fejlesztő munka, így a hatodik szakmai műhelyünk célja az volt, hogy megmutassuk az eddigi tapasztalatokat és felvázoljuk egy módszertan alapjait. Ehhez öt tapasztalt játékmester segítségével társasjátékokat próbáltak ki a résztvevők, majd megvitatták a társasjátékokban rejlő különböző fejlesztési lehetőségeket. Csak néhány terület példaként: kommunikáció, logika, matematika, szociális kompetencia, szövegértés.

Migráns gyermekek és fiatalok támogatása

A tanodák célcsoportját elsősorban hátrányos helyzetű és roma tanulók jelentik, ugyanakkor több civilszervezet is működtet migráns célcsoportot támogató tanodát, tanoda jellegű programot. E kezdeményezések a tanodamozgalom kevéssé ismert szeletét képviselik, így a TanodaPlatform ötödik szakmai napján bemutatkozási lehetőséget adtunk számukra.


Kiállításmegnyitó

A Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósuló IntegRÁCIÓ kampány nyitóeseményén a Tóth Tamás Sándor fotóművész által vezetett fotószakkör diákjainak válogatott képeiből nyílt kiállítás.


Önkéntesek bevonása

Egyre több hátránykompenzáló kezdeményezésben működnek közre önkéntesek hazánkban is, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás részleteiről eddig alig hallhattunk. Az önkéntesek bevonása számos módon hozzájárulhat a tanodák céljainak megvalósításához, így például a humán erőforrás bővítése növelheti az eredményességet és a sokszínűséget, valamint elősegítheti a társadalmi integrációt (pl. kinyithatja a különböző társadalmi csoportok közötti ajtókat, hozzájárulhat a segítő hivatásra készülők gyakorlati felkészítéséhez). Az előbbiek alapján második szakmai napunkra az önkéntesség terén tapasztalatokkal rendelkező tanodákat vagy tanoda jellegű kezdeményezések képviselőit hívtuk meg.
Szakmai találkozónkon a résztvevők első kézből juthatnak gyakorlatközeli beszámolókhoz, amelyek hozzásegíthetik önkéntesek eléréséhez, toborzásához, az önkénteseknek megfelelő feladatok és felelősségi körök kiválasztásához, valamint munkájuk szervezéséhez. Módszertani filmünk a szakmai műhely tapasztalatait foglalja össze, a BAGázs, a Fekete Sereg, az Igazgyöngy Alapítvány, a Láthatatlan Tanoda és a Motiváció Egyesület munkatársainak közreműködésével.

Pályaorientáció
A pályaorientáció segítése a tanodák kiemelt tevékenységei közé tartozik. Eltérő szemlélete és rugalmas működésmódja miatt a tanoda különösen alkalmas lehet a pályaorientáció
támogatására, például az egyéni igényekre való reagálás, a személyre szabott megoldások kialakítása vagy e tevékenységkörhöz kapcsolódó programok megszervezése által. A TanodaPlatform szakmai napján tanodák mutatták be a pályaorientációval, pályaválasztással kapcsolatos programjaikat, ötleteiket, majd interaktív fórumot biztosítottunk a megjelenteknek tapasztalataik megosztásához.

TanodaPlatform Konferencia

A TanodaPlatform-konferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért címet viselő szakmai rendezvény azt az űrt kívánja betölteni, amely a tanodák működése, ismertsége és elismertsége kapcsán
érzékelhető. A konferencia egy átfogó képet kíván nyújtani a tanodák helyzetéről, a tanodákat érő kihívásokról, valamint azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulhatnak a tanodai munka
hatékonyságának emeléséhez.

Találkozások – integráció
A tanodák célcsoportját elsősorban hátrányos helyzetű és roma tanulók alkotják. Nem kétséges, hogy e kezdeményezések a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok érdekében jöttek létre, de a társadalmi státusz szerinti homogén közösségek kialakítása hátrányok forrása is lehet. A tanodáknak ezért kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy kinyissák a tanodát, és lehetőséget teremtsenek az eltérő társadalmi státuszú személyek találkozására. Ez megvalósulhat úgy, hogy a tanodai tevékenységekbe kedvezőbb társadalmi hátterű személyeket is bevonnak, vagy tanodán kívüli programokat szerveznek a különböző társadalmi csoportok összekötése érdekében. A TanodaPlatform szakmai műhelyén forgatott módszertani film olyan lehetőségeket mutat be, amelyek e szükségletekre kínálhatnak megoldásokat.

Leckegyár vagy motiváció?

Toborzófilm – Önismeret
Mentorok beszélnek arról, hogy a mentorálás közben az ember önmagát is jobban megismeri.

Toborzófilm – Tanulás
Mentorok és mentoráltak arról, hogy miként tudnak segíteni a mentorok a tanulmányi előmenetelben.


Mentorok és mentoráltak
Mentorok és mentoráltak beszélnek tapasztalataikról, élményeikről, egymáshoz fűződő viszonyukról.

Mentorok és mentoráltak spot
Mentorok és mentoráltak beszélnek tapasztalataikról, élményeikről, egymáshoz fűződő viszonyukról (rövid változat).

Jutalmazó rendszerek
A TanodaPlatform jutalmazó rendszerekről szóló módszertani filmje. Elkészítésével a módszertanok széleskörű megismertetése, valamint a prezentáló tanodák szakmai munkájának, pedagógiai elveinek a bemutatása volt.

EDUCOOP-projekt
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara adaptálta a Motiváció Hallgatói Mentorprogramot.

Mentorfelvételi
A film egy mentorral folytatott felvételi beszélgetésén keresztül mutatja be, hogy milyen feladatokat lát el, milyen elvárásoknak kell megfelelnie, illetve milyen tapasztalatokat szerezhet egy mentor a Motiváció Hallgatói Mentorprogram keretei között.

Motiváció Hallgatói Mentorprogram toborzó kisfilm
A toborzó kisfilm rövid, kreatív összefoglalót nyújt arról, hogy milyen előnyök és tapasztalatok szerezhetők a mentori munka során.