Motiváció Tanoda – Szeged

A projekt azonosító száma

EFOP-3.3.1-15-2015-01040

A kedvezményezett neve

Motiváció Oktatási Egyesület

A projekt címe:

„Motiváció Tanoda – Szeged”

A szerződött támogatás összege

27 062 012 (a támogatás mértéke 100%)

A megvalósítás időszaka

2017.01.01. napjával kezdődően, 2019.02.28.-ig

A projekt bemutatása

A Motiváció Oktatási Egyesület a EFOP-3.3.1-15-2015-01040 pályázati konstrukcióval összhangban a a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében indította útjára a Motiváció Tanoda – Szeged projektjét. A tanoda tevékenysége során az egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési eljárások alkalmazását, a nem formális, informális tanulási formák, megoldások elterjesztését és azok formális oktatáshoz kapcsolását segíti elő. Ezen tanulási formák segítik a diákokat abban, hogy az iskolarendszerű oktatásban eredményesebbek legyenek, és ezáltal a lemorzsolódási arányuk csökkenjen.