Motiváció Tanoda – Tiszasziget
A projekt azonosító száma

"TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0024"

A kedvezményezett neve

Motiváció Oktatási Egyesület

A projekt címe:

"Motiváció Tanoda – Tiszasziget"

A szerződött támogatás összege

30 millió forint

A megvalósítás időszaka

2013. szeptember 01. napjával kezdődően, 2015. január 31-ig.

Projektmenedzsment

Projektmenedzser: Patócs Anikó
Pénzügyi vezető: Dékány Éva
Szakmai vezető: Dr. Szűcs Norbert
Tanoda vezető: Balázs Ákos
Szülői kapcsolattartó: Király Renáta
Közösségi személy: Nagy Angelika

A tanoda helyszíne

Vedres István Faluház, 6756. Tiszasziget, Szabadság u. 8.

A projekt bemutatása

A Motiváció Oktatási Egyesület a Támop 3.3.9.A-12/2-es pályázati konstrukcióval összhangban a a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében indította útjára a Motiváció Tanoda – Tiszasziget projektjét. A tanoda tevékenysége során az egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési eljárások alkalmazását, a nem formális, informális tanulási formák, megoldások elterjesztését és azok formális oktatáshoz kapcsolását segíti elő. Ezen tanulási formák segítik a diákokat abban, hogy az iskolarendszerű oktatásban eredményesebbek legyenek, és ezáltal a lemorzsolódási arányuk csökkenjen.

A konstrukció célcsoportja

Közvetlen célcsoport: szegedi felső tagozatos, alsó tagozatos és középiskolás HHH, HH, roma tanulók
Közvetett célcsoport: szülők, testvérek, nyitott programokon résztvevők, felsőoktatási hallgatók.

A projekt rövid távú céljai

 • önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése,
 • IKT terület biztos felhasználói szintjének elérése,
 • tanodai tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése, konfliktus, és agresszió-kezelés,
 • tantárgyi fejlesztés,
 • tanulási motiváció növelése, jövőkép kialakítása, pályaorientáció megvalósítása,
 • egyéni fejlesztési terv kialakítása valamennyi tanodai tanuló esetében,
 • bevont tanulók számára egyéni igényeknek megfelelően szociális, kulturális és lelki segítséget nyújtani,
 • társas kapcsolatok kialakítása, kommunikációs készség fejlesztése, közösségi létélmény,
 • egészséges életmódra nevelés,
 • környezettudatosságra nevelés,
 • szülőkkel való szoros kapcsolat kialakítása, fenntartása,
 • egyetemi hallgatók, pályakezdő pedagógusok és önkéntesek bevonása a tanodai tanulók fejlesztésébe,
 • szoros együttműködés a horizontális intézményekkel az egyedi problémák holisztikus kezeléséhez,
 • jó gyakorlatok kialakítása, adaptálása és megosztása.

A projekt hosszú távú céljai

 • hozzájárulni a hátrányos helyzetű – főként roma – tanulók iskolai sikerességéhez,
 • hiányzások, lemorzsolódás csökkentése,
 • tanodai tanulók közvetlen és közvetett környezetében megítélésük pozitív irányú alakítása,
 • elfogadó attitűd, multikulturális közeg kialakításának segítése helyi szinten,
 • kirekesztettség és szegregáció mérséklése,
 • társadalmi egészség és aktivitás javítása,
 • munkaerőpiaci foglalkoztathatóság esélyének növelése.

A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek

 • Érintett célcsoport toborzása
 • Az egyéni fejlesztésekhez szükséges dokumentáció elkészítése
 • A bevont gyermekek egyéni fejlesztési tervéhez illeszkedő, rendszeres (órarend-szerinti) egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, i közösségfejlesztő, tehetséggondozó programok szervezése
 • Tantárgyi felkészítések szervezése: kiscsoportos foglalkozások elsősorban matematika, idegen nyelv és magyar nyelv tárgyakhoz kapcsolódóan
 • Számítógép-használói és internet-alapismeretek átadása, játékos gyakorlati foglalkozások, választható 60 órás modul elsajátítása
 • Kompetencia és készségfejlesztő foglalkozások szervezése
 • Pályaorientáció: A 7. 8. osztályos, középiskolai felvételi előtt álló fiatalok számára iskolalátogatások szervezése illetve a továbbtanuláshoz és pályaválasztáshoz kapcsolódó információk összegyűjtése
 • A szülők aktív szerepvállalásával szabadidős programok szervezése: fogadóórák, családi napok (10alkalom), családlátogatás, részvételi lehetőség, közösségi oldalak fejlesztése (min. 1alkalom/hónap)
 • A településen kívül szervezett kompetenciafejlesztést szolgáló kiegészítő programok, közösségi nyitott programok, kirándulások, táborok szervezése
 • Hálózati együttműködés kialakítása az érintett iskolákkal
 • Tanoda platformban való részvétel.
 • Eszközbeszerzés

A projekt keretében vállalt indikátorok

Mutató neve Minimálisan elvárt célérték A projekt fizikai zárásakor elérendő érték
Tanodai programokban résztvevő tanulók száma 20 tanuló 30 tanuló
Nyitott tanodai programok száma 6 db 20 db
Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma legalább a tanulók 70%-a 70%
A tanodából lemorzsolódott diákok száma legfeljebb a tanulók 15%-a) 15%
Nyitott tanodai programon résztvevők száma 180 fő 200 fő
Tanodán kívüli programok száma 6 alkalom 10 alkalom
Aktív együttműködésekbe bevont partnerek száma 5 együttműködő partner 8 együttműködő partner