Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés

(engedélyezett felnőttképzés, 30 óra, melyből 10 óra egyéni munka)

Nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002217

A képzés célja, a résztvevők felkészítése 10–18 éves korú gyermekek és fiatalok olvasási motivációjának és olvasási teljesítményének emelésére. A képzés elméleti része az olvasás fejlődésével, jelentőségével, a motiváció néhány jelenségével, valamint ezek összefüggésével foglalkozik. Az elméleti alapozást követően az olvasás fejlesztésére alkalmas gyakorlatokat, játékokat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki a résztvevők. A képzés közös gondolkodás és kooperatív munka által dolgozza fel azokat az ismereteket, amelyek az egyéni vagy kiscsoportos olvasásfejlesztő foglalkozások megvalósításához, valamint az olvasási motiváció erősítéséhez szükségesek. A képzésen résztvevők képessé válnak a tanulók fejlesztésére alkalmas szövegek és a kapcsolódó feladatsorok összeállítására.

A képzés alapítója, szervezője: Motiváció Oktatási Egyesület, nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002217

Képzéseinket ajánljuk általános és középiskolás korú gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozók, oktatási vagy szociális területen dolgozó szakemberek (pl. pedagógusok, mentorok, animátorok, közösségszervezők) szülők, pedagógusjelöltek és további segítő szakmát tanuló felsőoktatási hallgatók, valamint oktatással, jogérvényesítéssel, hátránykompenzálással foglalkozó civilszervezetek és állami intézmények munkatársai számára.

Összefoglaló a képzések tartalmáról és árazásáról