Motiváció Kiadványok

Önismereti kiadványSteigler Anett és Szénási Szilvia Krisztina (2022, szerk.): Ismerkedés önmagammal. Önismeret-fejlesztő módszertani kézikönyv. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. [PDF]

 

 

 

 

Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek.Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2018, szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. [PDF]

 

 

 

 

Tévhitek az oktatási szegregációról

 

Tévhitek a szegreált oktatásról. [PDF]

 

 

 

Roma Civil Monitor (2018): Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integration strategies in Hungary. European Commission, European Union. [PDF]

 

Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek.Fejes József Balázs, Lencse Máté és Szűcs Norbert (2016, szerk.): Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. [PDF]

 

 

Fejes József Balázs  és Szűcs Norbert (2019, szerk.): A TanodaPlatform jelentése az EFOP 3.3.1-15 tanodapályázat eredményeiről. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. [PDF]

 

 

A Motiváció Hallgatói Mentorprogram adaptálásának szerbiai tapasztalatai. The adaptation of the Motivation Student Mentoring Program in Serbia.Csempesz Péter (2014): A Motiváció Hallgatói Mentorprogram adaptálásának szerbiai tapasztalatai. The adaptation of the Motivation Student Mentoring Program in Serbia. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Szeged. [PDF]

 

 

A Motiváció Hallgatói Mentorprogram modellje. Útmutató felsőoktatási hallgatók részvételével szervezett hátránykompenzáló programok megvalósításához.Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert (2014): A Motiváció Hallgatói Mentorprogram modellje. Útmutató felsőoktatási hallgatók részvételével szervezett hátránykompenzáló programok megvalósításához. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Szeged. [PDF]

 

 

The model of Motivation Student Mentoring Program. Guidelines for the realisation of disadvantaged compensation programs with the involvement university students.Fejes, J. B., Kelemen, V. and Szűcs, N. (2014): The model of Motivation Student Mentoring Program. Guidelines for the realisation of disadvantaged compensation programs with the involvement university students. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Szeged. [PDF]

 

 

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged.Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2013, szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged.
[PDF]

 

 

Batiz András és Bernáth Gábor (2014): Szemtől-szembe a többségi előítéletek és közöny mumusával. Kommunikációs javaslatok helyi roma integrációs programok tervezéséhez és megvalósításához. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. [PDF]

 

Batiz, A. and Bernáth, G. (2014): How to set your face against the bogey-man of majority perceptions. Strategic communication proposals for planning and delivering successful Roma inclusion programs at local level. Motivation Educational Association, Szeged. [PDF]

 

A Motiváció Műhely tagjainak válogatott publikációi

Fejes József Balázs (2015): Szövegértés-fejlesztés a tanodában. Lehetőségek és nehézségek. Taní-tani Online, 5. 2015. 10. 19. [WWW]

Márton Gábor (2015): Pályaorientációs lehetőségek a tanodában. Taní-tani Online, 2015.05.26 . [WWW]

Szűcs Norbert (2015): A TanodaPlatform bemutatása. Taní-tani Online5. 2015. 05. 04. [WWW]

Kiss Veronika, Csempesz Péter és Fejes József Balázs (2015): Motiváció Ösztöndíjprogram – Egy szövegértést fejlesztő mentorprogram koncepciója és tapasztalatai. Anyanyelv-pedagógia8. 1. sz. [WWW]

Fejes, J. B., Kelemen, V. and Szűcs, N. (2014): Educational segregation in the Hungarian context. In: Szabó, F. (szerk.): International conference on vocational and adult education. SZTE JGYPK, Szeged. 56-65.

Fejes József Balázs (2014): Mire jó a tanoda? Esély, 26. 4. sz. 29–56.

Fejes József Balázs (2014): Miért olyan nehéz motiválni? Taní-tani Online, 2014. 03. 15. [WWW]

Fejes József Balázs (2014): A kontextus szerepe a tanulási motiváció kutatásában – az elmélet és a gyakorlat távolságának egy megközelítése. Magyar Pedagógia, 114. 2. sz. 115–129. [PDF]

Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert (2013): Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében. SZTE JGYPK, Szeged. [PDF]

Fejes, J. B., Kelemen, V. and Szűcs, N. (2013): Parent mentoring to prevent transmission of social disadvantage. SZTE JGYPK, Szeged. [PDF]

Fejes, J. B. (2012): Learning motivation of disadvantaged students. In: Seel, N. M. (szerk.): Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York. 1935–1937. [WWW]

Balázs Ákos (2011): A szegedi Hallgatói Mentorprogram. Taní-Tani Online, 2011. 05. 20. [WWW]

Szűcs Norbert (2010): A közoktatási deszegregáció feltételrendszere Magyarországon. In: Jancsák Csaba, Nagy Gábor Dániel és Pászka Imre (szerk.): Állandó párbeszédben. A szegedi műhely tisztelgése Utasi Ágnesnek. Belvedere Meridionale – DARTKE, Szeged. 254–279.

Andl Helga, Kóródi Miklós, Szűcs Norbert és Vég Zoltán Ákos (2009): Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás szabályozásával. Esély, 20. 3. sz. 38–73. [PDF]

Szűcs Norbert (2005): A halállal kapcsolatos szokások az apátfalvi cigányok körében. In: Barna Gábor, Mód László és Simon András (szerk.): „Szent ez a föld…” Néprajzi írások az Alföldről. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. 188–198.

Szűcs Norbert (2004): A cigányokkal kapcsolatos társadalmi távolság mértéke a szegedi lakosság körében. In: Pászka Imre (szerk.): A látóhatár mögött. Belvedere Meridionale, Szeged. 197–218.