Miért pont a Motiváció?

…mert célunk egy olyan társadalom, ahol születéstől függetlenül, mindenki ugyanolyan esélyekkel indul az életben.
…mert több éve tartó munkánk során látjuk, hogy a gyerekek a foglalkozásainknak is köszönhetően iskolai és iskolán kívüli sikereket érnek el.
…mert képzéseinkről nyitottabban gondolkodó emberek mennek el, akik egy be- és elfogadó társadalmat építenek.
…mert tudományos munkáinknak köszönhetően innovatív pedagógiai módszereket dolgozunk ki és segítséget nyújtunk a témával foglalkozóknak.

Mire elég 1%?

Támogatása felajánlásához a következőket kell tennie:

A civil szervezet számára az adófizetők a személyi jövedelemadó 1 %-áról a NAV1653 számú bevallás részét képező önálló EGYSZA lapon vagy az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon rendelkezhetnek.

KÉRJÜK, ÍRJA BE EGYESÜLETÜNK ADÓSZÁMÁT:

18288494-1-06

  1. Ha Ön egyéni vállalkozó, áfa fizetésre kötelezett őstermelő, áfa fizetésre kötelezett magánszemély, az EVA és a KATA hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozó, akkor  február 26-igadhatja le adóbevallását a NAV-nak. Az 1%-ról ebben az esetben vagy a bevallás részét képező önálló EGYSZA lapon, vagy az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű önálló nyomtatványon rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozatot a bevallás részeként 2017. február 27-ig kell megküldenie a NAV-nak elektronikusan vagy postai úton. Amennyiben nem a bevallás részét képező EGYSZA lapon rendelkezik, akkor közvetlenül 2018. május 22-ig még lehetősége van a 16EGYSZA nyomtatványon elektronikusan, vagy postai úton eljuttatni a NAV-nak. A postai küldés menetét lásd lejjebb!
  1. Amennyiben munkáltatója készíti el és nyújtja be adóbevallását, akkor a 16 EGYSZA jelű nyilatkozatot legkésőbb május 10-ig lezárt borítékbanátadhatja munkáltatójának (a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia), vagy 2018. május 22-ig papír alapon, vagy elektronikusan közvetlenül eljuttathatja a NAV-nak. A postai küldés menetét lásd lejjebb!
  1. 2017-ben a NAV bevallási tervezet elkészítésével segíti a magánszemély adózókat bevallási kötelezettségük teljesítésében. Ha bevallási tervezetés papír alapon kapta meg az adóhatóságtól – nincs ügyfélkapus elérhetősége -, és az elkészített tervezettel nem ért egyet akkor bevallási kötelezettségének a 16SZJA bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Ezen bevalláshoz kapcsolódóan tud rendelkezni az szja 1%-ról.

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval és bevallás tervezetét az erre a célra kialakított online felületen módosítja, akkor a felületen tud rendelkezni az szja 1%-ról.

  1. Amennyiben magánszemélyként küldi be adóbevallását, akkor kétféle módon teheti ezt meg. Vagy elektronikusan (www.magyarorszag.hu) rendelkezhet az 1653 (16SZJA) számú adóbevallás részét képező önálló EGYSZA lapon, vagy az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű önálló nyomtatványon akár elektronikusan, akár postai úton, önállóan megküldheti a NAV-nak 2018. május 22-ig. A postai küldés menetét lásd lejjebb!
  1. A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható a NAV-hoz. Amennyiben nem rendelkezett (bevallás részeként, vagy munkáltató útján) május 22-ig lehetősége van a 16EGYSZA nyomtatványt (rendelkező nyilatkozat) egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán, vagy személyes juttassa el a NAV-hoz.

Az adó 1%-áról rendelkező 16EGYSZA nyilatkozat postai úton történő beküldésének menete a következő:

  1. Töltse le és nyomtassa ki a 16EGYSZA jelű rendelkező nyilatkozatot.
  2. Tegye borítékba, amelyen feltünteti adóazonosító jelét.
  3. Zárja le és írja alá a borítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson.
  4. Juttassa el a nyilatkozatot 2018. május 10-ig munkáltatójához, vagy 2018. május 22-ig közvetlenül a NAV-hoz.