A Motiváció Műhely hátrányos helyzetűek, kiemelten gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja motiválás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján. A Motiváció Műhely keretein belül főként hátránykompenzáló és tehetséggondozó oktatási programok, társadalmi érzékenyítés, valamint az oktatási esélyegyenlőség témaköréhez illeszkedő kutatási és szakértői tevékenységek valósulnak meg három civilszervezet tagjainak az összefogásával.

Motiváció Oktatási Egyesület
Az Egyesületet azzal a céllal hozták létre egyetemi oktatók, esélyegyenlőségi szakemberek, pedagógusok és pedagógusjelöltek, hogy a magyar oktatási rendszer, illetve az oktatás során alkalmazott pedagógiai tartalmak, módszerek vizsgálatával és fejlesztésével elősegítsék a hazai oktatás megújítását, az oktatási minőség általános emelését és a méltányosság megvalósulását. A Motiváció Egyesület elsősorban a Motiváció Műhely oktatási programjainak megvalósításáért felel.

Shero Egyesület
Az Egyesület alapítói a Motiváció Hallgatói Mentorprogram mentorai és mentoráltjai közül kerültek ki. A Shero Egyesület aktívan részt vesz a Hallgatói Mentorprogram, illetve a Motiváció Tanodák megvalósításában. A Motiváció Műhely keretében elsősorban ifjúsági és kulturális programok szervezését vállalja fel.

Pontus Egyesület
Az Egyesület roma és nem roma fiatalok elhatározásából jött létre annak érdekében, hogy olyan hidat építsen kultúrák és emberek között, amely hozzájárulhat az egyre mélyülő társadalmi leszakadás megállításához. A Pontus Egyesület a Motiváció Műhely keretében elsősorban közösségfejlesztő programok megvalósításáért felel.