TanodaPlatform konferencia

A Tanoda Platform szerint: A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó olyan komplex szolgáltatást nyújt, amelyet az oktatási

Önkéntesek bevonása

Kapacitáshiány? Kompetenciahiány? Forráshiány? Önkéntesek bevonása segít megoldani a problémát. Persze az önkéntesek munkája nemcsak a hiányokat kezelheti, hanem számos terület fejlesztéséhez hozzájárulhat egy tanodában, civilszervezetben. De maguk az önkéntesek is fejlődhetnek, referenciát, gyakorlatot és barátokat szerezhetnek az együttműködés során. A