Közösségek megerősítése Szegedért! Társasjátékkal a közösségépítésért!

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00956 projektünk keretein belül közösségépítő, közösségfejlesztő tevékenységeket valósítunk meg. A 4 éves projekt célja, hogy olyan szegedi kisközösségek jöjjenek létre, amelyek a társadalmi integráció, az oktatás, a helyi civil aktivitás területein önállóak és aktívak. Integrált baba-mama klubokat, társasjáték klubokat szervezünk, valamint olyan, önkéntesekkel dolgozó programot koordinálunk, melyben helyi középiskolás és egyetemista fiatalok társasjátékok segítségével a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjáért dolgoznak, illetve a szegedi helyi lokálpatriotizmus érzelemvilágát fejlesztik. Koordináljuk helyi, lokális identitásfejlesztő, Szegedről szóló társasjátékok kifejlesztését.


Egyetem-civilek-önkéntesség csoport

Az egyetemi oktatók, köztük a Motiváció Műhely vezetői által koordinált csoport célja, hogy a helyi civil törekvésekhez erőteljesebben hozzájáruljanak az Szegedi Tudományegyetem polgárai, valamint a „service learning” módszertanának megfelelően a hallgatók szervezett közösségi szolgálati (civil) tevékenységekbe kapcsolódjanak be.


Motiváció Hallgatói Mentorprogram

A 2007 óta működő program a szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés támogatására szerveződött. Az intézkedések segítése érdekében felsőoktatási hallgatókból, elsősorban pedagógusjelöltekből álló mentorhálózat szerveztünk. A Hallgatói Mentorprogram későbbiekben a deszegregációban nem érintett tanulók támogatásának felvállalásával tovább működött. A mentorhallgatók az iskolák mellett a 2014/2015. tanévtől a Motiváció Tanodák munkájában is szerepet vállalnak.
A mentorhallgatók mindenkori feladata, hogy segítsék a hátrányos helyzetű, többségében roma általános és középiskolás tanulók szövegértésének és társas készségeinek fejlődését, ezáltal tanulmányi eredményességét, valamint az iskolai és a tanodai pedagógusok terheit enyhítsék. A program által eddig közel 300 felsőoktatási hallgató szerezhetett gyakorlatot.
A program keretében együttműködünk a Szegedi Tudományegyetem Művelődéstudományi Intézetével és Neveléstudományi Intézetével. A program egyes elemeit adaptálta a Miskolci Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, illetve az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. A program első öt évét a Roma Education Fund támogatta, a hetedik tanév a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül valósult meg. A 2016/2017. tanévben a mentorprogram az Auchan az Ifjúságért Alapítvány támogatásával működött.
A Motiváció Műhely tagjai mindannyian a Hallgatói Mentorprogram megvalósítói, korábbi mentorai közül kerültek ki.


Motiváció Tanodák

Tanodáinkat azért hoztuk létre, hogy olyan, a személyiség egészét szem előtt tartó, komplex fejlesztő szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok egyébként nem érhetnének el. Két helyszínen, Szegeden és Balástyán valósítjuk meg a nevelési-oktatási programunkat, melyek az EFOP-3.3.1-15 pályázat finanszírozásával valósulnak meg.


Rendszerhiba

A Rendszerhiba társasjátékkal a játékosok azt tapasztalhatják meg, hogy miként lehetséges felszámolni a szegregációt egy elképzelt magyarországi településen. A játékosok különböző döntéshozói szerepekbe bújhatnak, mint például a polgármester, iskolaigazgató, pedagógus, civil, stb… Ezen szereplők közös együttműködése útján a szegregáció legyőzése nem könnyű, de teljesíthető feladat. A Motiváció Műhely tagjai rendszeresen használják az eszközt pedagógusok, pedagógusjelöltek, segítő hivatásra készülő egyetemi hallgatók képzésére, illetve pedagógusok, középiskolás és felsőoktatási hallgatók társadalmi integráció iránti érzékenyítésére A társasjáték az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült el.


Mentortársas

A Mentortársas egy olyan társasjáték, mely hátrányos helyzetű fiatalok iskolai pályafutásának nehézségeit mutatja be. A Motiváció Műhely tagjai rendszeresen használják az eszközt pedagógusok, pedagógusjelöltek, segítő hivatásra készülő egyetemi hallgatók képzésére, illetve pedagógusok, középiskolás és felsőoktatási hallgatók társadalmi integráció iránti érzékenyítésére. A társasjáték az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával, az Igazgyöngy Alapítvány közreműködésével készült el.


TanodaPlatform

A TanodaPlatform a magyarországi tanodamozgalomban meghatározó szerepet betöltő hálózat, illetve szakértői csoport, melyet a Motiváció Oktatási Egyesület koordinál. A TanodaPlatformot annak érdekében hoztunk létre, hogy hatékonyabban hallathassuk a hangunkat egy kiszámíthatóbb finanszírozásért, a tanodák szerepének tisztázásáért, a tanodai munka elismertségének növeléséért, valamint a tanodák munkájának szakmai támogatásáért. Hálózatunk magját egy szakértői csoport adja, amely legfontosabb feladatának az érdekérvényesítést tekinti. Ennek érdekében információkat gyűjtünk a tanodákról, hogy megmutathassuk a jó gyakorlatokat és megismerhessük a jellemző nehézségeket; műhelybeszélgetéseket szervezünk a tanodákat érintő szakmai kérdésekről, hogy közösen oldhassuk meg szakmai kihívásainkat; valamint egy honlapon és egy facebook-felület működtetésével megjelenítjük és összekötjük a tanodákat, hogy megmutathassuk magunkat és hatékonyabban kommunikálhassunk. Felléptünk az EFOP-3.3.1-15 tanodapályázat eredményei ellen és elértük egy új pályázati program kiírását. Együttműködünk az Oktatási Hivatallal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával a tanodák normatív alapú finanszírozásának előkészítése érdekében  A program az Open Society Institute támogatásával működik.