Ifjúsági csere

Az Erasmus + program keretén belül beadott „Creative Inclusion” című pályázatunk a Nemzeti Iroda döntése értelmében támogatást nyert. Az ifjúsági csere során júliusban olasz, portugál, román, török és magyar fiatalok fogják felhívni a figyelmet közös alkotással, kreatív kommunikációs eszközökkel a szociális inklúzió fontosságára.


Motiváció Hallgatói Mentorprogram

A 2007 óta működő program a szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés támogatására szerveződött. Az intézkedések segítése érdekében felsőoktatási hallgatókból, elsősorban pedagógusjelöltekből álló mentorhálózat szerveztünk. A Hallgatói Mentorprogram későbbiekben a deszegregációban nem érintett tanulók támogatásának felvállalásával tovább működött. A mentorhallgatók az iskolák mellett a 2014/2015. tanévtől a Motiváció Tanodák munkájában is szerepet vállalnak.
A mentorhallgatók mindenkori feladata, hogy segítsék a hátrányos helyzetű, többségében roma általános és középiskolás tanulók szövegértésének és társas készségeinek fejlődését, ezáltal tanulmányi eredményességét, valamint az iskolai és a tanodai pedagógusok terheit enyhítsék. A program által eddig közel 300 felsőoktatási hallgató szerezhetett gyakorlatot.
A program keretében együttműködünk a Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézetével és Neveléstudományi Intézetével. A program egyes elemeit adaptálta a Miskolci Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, illetve az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. A program első öt évét a Roma Education Fund támogatta, a hetedik tanév a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül valósult meg. A 2016/2017. tanévben a mentorprogram az Auchan az Ifjúságért Alapítvány támogatásával működött.
A Motiváció Műhely tagjai mindannyian a Hallgatói Mentorprogram megvalósítói, korábbi mentorai közül kerültek ki.


Motiváció Tanodák

Tanodáinkat azért hoztuk létre, hogy olyan, a személyiség egészét szem előtt tartó, komplex fejlesztő szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok egyébként nem érhetnének el. Két helyszínen, Szegeden és Balástyán valósítjuk meg a nevelési-oktatási programunkat, melyek az EFOP-3.3.1-15 pályázat finanszírozásával valósulnak meg.


Mentortársas

A Mentortársas egy olyan társasjáték, mely hátrányos helyzetű fiatalok iskolai pályafutásának nehézségeit mutatja be. A Motiváció Műhely tagjai rendszeresen használják az eszközt pedagógusok, pedagógusjelöltek, segítő hivatásra készülő egyetemi hallgatók képzésére, illetve pedagógusok, középiskolás és felsőoktatási hallgatók társadalmi integráció iránti érzékenyítésére. A társasjáték az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával, az Igazgyöngy Alapítvány közreműködésével készült el.


TanodaPlatform

A TanodaPlatform a magyarországi tanodamozgalomban meghatározó szerepet betöltő hálózat, illetve szakértői csoport, melyet a Motiváció Oktatási Egyesület koordinál. A TanodaPlatformot annak érdekében hoztunk létre, hogy hatékonyabban hallathassuk a hangunkat egy kiszámíthatóbb finanszírozásért, a tanodák szerepének tisztázásáért, a tanodai munka elismertségének növeléséért, valamint a tanodák munkájának szakmai támogatásáért. Hálózatunk magját egy szakértői csoport adja, amely legfontosabb feladatának az érdekérvényesítést tekinti. Ennek érdekében információkat gyűjtünk a tanodákról, hogy megmutathassuk a jó gyakorlatokat és megismerhessük a jellemző nehézségeket; műhelybeszélgetéseket szervezünk a tanodákat érintő szakmai kérdésekről, hogy közösen oldhassuk meg szakmai kihívásainkat; valamint egy honlapon és egy facebook-felület működtetésével megjelenítjük és összekötjük a tanodákat, hogy megmutathassuk magunkat és hatékonyabban kommunikálhassunk. Felléptünk az EFOP-3.3.1-15 tanodapályázat eredményei ellen és elértük egy új pályázati program kiírását. Együttműködünk az Oktatási Hivatallal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával a tanodák normatív alapú finanszírozásának előkészítése érdekében  A program az Open Society Institute támogatásával működik.


Katalizátor Hálózat

Az egyetemi oktatók, hallgatók, továbbá kutatók és aktivisták részvételével létrehozott hálózat célja, hogy elősegítse a magyarországi cigányság társadalmi integrációja érdekében munkálkodó állami, egyházi, civil és piaci szervezetek, illetve programok közötti szinergikus kapcsolatok kialakulását, a párhuzamos tevékenységek hálózatba rendeződését. A Katalizátor Hálózat működtetésében a Motiváció Műhely tagjai közül többen szerepet vállalnak.