Kapacitásfejlesztő progam civil szervezeteknek

 

Közösségi Részvétel Erősítése néven kapacitásfejlesztő program indul civil szervezeteknek. A résztvevők tanulmányutakon és háromnapos képzésen ismerhetik meg és sajátíthatják el a közösségi részvétel módszereit. Utóbbiakat támogatott mini projektek keretében ki is próbálhatják.

A települések demokratikus működéséhez elengedhetetlen, hogy az állampolgárok részt vegyenek a közös ügyek alakításában. A civil szervezetek aktivizáló, mozgósító erejükkel és kiterjedt bázisukkal alkalmasak arra, hogy elérjék és bevonják az állampolgárokat. A program célja, hogy az érdeklődő civil szervezetek képviselői számára bemutassa a közösségi részvétel jó gyakorlatait és képessé tegye őket, hogy közösségi részvételen alapuló projekteket valósítsanak meg saját településükön. Ez egyúttal arra is lehetőséget teremt, hogy saját támogatói körüket bővítsék, megerősítsék, az általuk képviselt ügyekről kommunikáljanak.

A résztvevők utazási, szállás és étkezési költségeit a Civilizáció koalíció biztosítja. A program tanulmányutain résztvevő, a képzést teljesítő résztvevőknek lehetősége van pályázatot benyújtani egy helyi közösségi részvételi folyamat megvalósítására. A rendelkezésre álló keretösszeg 2.500.000 forint, egy pályázó maximum 500.000 forintra pályázhat.

A program felépítése

Tanulmányutak (2022 november – 2023 március)

A programot megvalósító négy szervezet, az Alternatív Közösségek Egyesülete (Debrecen), a Dialóg Egyesület (Miskolc), az Emberség Erejével Alapítvány (Pécs) és partnerük, a Motiváció Egyesület (Szeged) egy-egy workshop keretében mutatja be a különböző közösségi részvételi módszereket. Minden alkalom más-más városban (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged) zajlik, így a résztvevők a saját környezetében ismerhetik meg az adott szervezetet és módszert.

Bentlakásos képzés (2023 április)

A háromnapos képzés során a tanulmányutakon szerzett tudást mélyítik el a résztvevők a facilitátorok segítségével. Elméleti és gyakorlati feladatokon, csoportmunkán és beszélgetéseken keresztül a résztvevők képessé válnak közösségi részvételi projektek megszervezésére és lebonyolítására a saját településükön. A képzés végére a résztvevők elkészítik projektterveiket.

Pályázat és helyi projektek (2023 május – szeptember)

A résztvevő szervezetek, a képzés során kidolgozott projektterveik megvalósítására pályázatot nyújthatnak be a megvalósító szervezetekhez. A projektek témája valamilyen helyi közösségi részvételi folyamat megvalósítása. A projektek időtartama 4 hónap, maximális költségvetése 500.000 forint.

Jelentkezés

A programban magyarországi civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, érdekvédelmi szervezetek és informális csoportok delegáltjai vehetnek részt. A jelentkezők vállalják, hogy a program teljes ideje alatt részt vesznek a tevékenységekben, de egy szervezet több személyt is delegálhat, azaz nem szükséges, hogy minden eseményen ugyanaz a személy képviselje a szervezetet.

A programba jelentkezni ide kattitva lehetséges, 2022. november 11-ig. További információ a petro.annamaria@motivaciomuhely.hu címen kérhető. A pályázat kiírása letölthető innen!

A kapacitásfejlesztő programot a Civilizáció koalíció hirdeti meg magyarországi civil szervezetek számára a Sigrid Rausing Trust támogatásával, a települési közösségi részvétel és ezen keresztül a civil társadalom erősítése céljából.

Kapacitásfejlesztő progam civil szervezeteknek