A Motiváció Műhely tagjai:

Erdődi Noémi
Erdődi Noémi
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett latin-multikulturális nevelés tanár szakos diplomát. 2013-ban csatlakozott a Motiváció Hallgatói Mentorprogramhoz, melynek keretein belül fél évig volt ösztöndíjas mentor a kiskundorozsmai Orczy István Általános Iskolában. 2013 szeptemberétől a tiszaszigeti Motiváció Tanoda pedagógusa, majd vezetője, illetve a Motiváció Ösztöndíjprogram egyik csoportjának mentora. 2017-től a balástyai Motiváció Tanoda senior mentora, tanodapedagógusa, családi kapcsolattartásért felelős tagja. A Motiváció Műhely Erasmus+ programjainak és felnőttképzéseinek felelőse, a társasjáték-fejlesztő műhely vezetője.
Email: erdodi.noemi@motivaciomuhely.hu

Dr. Fejes József Balázs
Dr. Fejes József Balázs
A Szegedi Tudományegyetem Neveléselmélet Tanszékének adjunktusa, a Motiváció Oktatási Egyesület elnöke. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett földrajz, pedagógia és munkaügyi szervező diplomát, valamint doktori címet neveléstudományi területen. Kutatásai a társas környezet motivációs hatásának feltárásához, valamint a különleges bánásmódot igénylő diákok tanulási problémáinak megoldásához kötődnek. Hátránykompenzáló és társadalmi érzékenyítést támogató programok generálásában, szervezésében vesz részt. A Motiváció Hallgatói Mentorprogram, illetve a TanodaPlatform egyik alapítója, vezetője. A Motiváció Műhelyben a kutatói és szakpolitikai programok felelőse.
Email: fejes.jozsef.balazs@motivaciomuhely.hu

Hadadi Mária
Hadadi Mária
2015 óta a Szegedi Tudományegyetem biológia – természetismeret-környezettan osztatlan tanári szakos hallgatója. Színész II. képesítéssel rendelkezik, 2013-2016 között a Kelemen László színitanoda tanulója, éveken keresztül utazó gyerekszínházak tagja. 2017 tavaszán csatlakozott a Motiváció Műhelyhez, mint önkéntes mentorhallgató. Jelenleg a balástyai Motiváció Tanoda csoportvezető mentora, tanodapedagógusa.
Email: hadadi.maria@motivaciomuhely.hu

Kelemen Valéria
Kelemen Valéria
A Motiváció Oktatási Egyesület alelnöke. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett angol és pedagógia szakos diplomát. A Motiváció Hallgatói Mentorprogram első két tanévében mentorhallgatóként segítette a szegregáció miatt korábban bezárt iskola tanulóit, ezt követően öt éven keresztül a program projektvezetője. Három éven keresztül tanodavezető a szegedi Motiváció Tanodában. A Motiváció Műhelyben a pedagógiai programok felelőse, illetve a közösségfejlesztő program projektvezetője. Több hátránykompenzálással foglalkozó szakpublikáció szerzője.
Email: kelemen.valeria@motivaciomuhely.hu

Makádi Balázs
Makádi Balázs
Történelem alapszakos diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte 2012-ben, míg 2015-ben ugyanezen intézményben szerzett történelemtanár és ember és társadalom műveltségterületi tanár szakos mesterdiplomát. Hátrányos helyzetű gyermekekkel a Motiváció Hallgatói Mentorprogram keretein belül kezdett el foglalkozni, mint önkéntes mentor. Később az IntegRÁCIÓ kampány projektvezetőjeként dolgozott. A Motiváció Tanodák projektvezetője, a Pontus Egyesület elnöke.  Motiváció Műhely kommunikációját, pályázati tevékenységét és irodai működését koordinálja.
Email: makadi.balazs@motivaciomuhely.hu

Mutier Uszáma
A Szegedi Tudományegyetem osztatlan tanárképzésében tanul biológia-matematika szakos tanárnak. 2017-ben csatlakozott a Motiváció Műhelyhez. Egy tanéven keresztül a Hallgatói Mentorprogramban foglalkozott gyerekekkel, majd 2018 szeptemberétől a szegedi Motiváció Tanoda mentora, tanodapedagógusa. Matematika szakosként előszeretettel visz ehhez kapcsolódóan fejlesztő feladatokat a gyerekeknek, valamint különböző workshopokon keresztül mentortársait is ellátja tippekkel, hogyan fejleszthetnek matematikai kompetenciákat akár rejtett, játékos módon is.
Email: mutier.uszama@motivaciomuhely.hu

Nagy Katalin Viven
Nagy Katalin Vivien
A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának végzős hallgatója, szociális munka alapszakon. Korábban kortárs segítőként foglalkozott gyerekekkel. A Motiváció Műhelyhez 2016 őszén csatlakozott, mint önkéntes mentor. A képzések elvégzése után a Motiváció Hallgatói Mentorprogram keretén belül egy általános iskolában tartott foglalkozásokat. 2017 tavaszi félévében itt végezte az egyetemi szakmai gyakorlatát, melynek keretén belül az iskolai mentorálás mellett részt vett a szegedi és a balástyai tanoda  munkájában. Jelenleg a balástyai Motiváció Tanoda egyik csoportját vezeti, szabadidős foglalkozásokat tart a gyerekeknek.
Email: nagy.katalin.vivien@motivaciomuhely.hu

Németh Katalin
Németh Katalin
A Szegedi Tudományegyetemen szerzett pedagógia alapszakos diplomát, illetve közösségi civil szervező felsőfokú szakképesítést. 2009-ben mentorhallgatóként csatlakozott a Motiváció Hallgatói Mentorprogramhoz, később a családokkal való kapcsolattartásért és közösségi programok szervezéséért felelt. A Közép-Európai Egyetem által szervezett Roma English Language Program és a Roma Graduate Preparation Program elvégzését követően Master of Public Administration végzettséget szerzett, majd egy évet töltött a Fulbright-program kutatójaként a Pennsylvania State University-n. Ezt követően a European Free Trade Association titkárságának ösztöndíjas gyakornoka volt. Jelenleg a European Roma Institute for Arts and Culture munkatársa, a Shero Egyesület elnöke.
Email:nemeth.katalin@motivaciomuhely.hu

Steigler Anett
Steigler Anett
Az Eszterházy Károly Főiskolán szerzett képi ábrázolás és magyar szakos, majd a Szegedi Tudományegyetem vizuális- és környezetkultúra, valamint andragógus tanár szakos diplomát. 2013-tól a Motiváció Hallgatói Mentorprogram önkéntes mentoraként egy általános iskolában, 2014-től a szegedi Motiváció Tanoda keretei között támogatja hátrányos helyzetű gyermekek iskolai előmenetelét, személyiségfejlődését. Részt vesz csoportfoglalkozások, vizuális művészeti, és társasjáték-pedagógiai foglalkozások tervezésében és megvalósításában. A Motiváció Műhelyben a Motiváció Hallgatói Mentorprogram vezetője, a szitanyomó műhely és a vizuális megjelenés felelőse, kreatív anyagok tervezője. Jógaoktatóként a közösségi jógafoglalkozások vezetője. A szegedi Motiváció Tanoda senior mentora, tanodapedagógusa, családi kapcsolattartásért felelős tagja.
Email: steigler.anett@motivaciomuhely.hu

Szlapák Zsófia
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának végzős hallgatója, szociálpedagógia alapszakon. 2018 őszi félévében a terepgyakorlatát a Motiváció Oktatási Egyesületnél töltötte el. Mind a balástyai, mind a szegedi Motiváció Tanoda munkájába becsatlakozott. Jelenleg a balástyai Motiváció Tanoda mentora, tanodapedagógusa. Csoportfoglalkozásainak felépítésében az élményt nyújtó tanulást, játékos kikapcsolódást és a jó hangulatot tatja fontosnak.
Email: szlapak.zsofia@motivaciomuhely.hu

Szlama Kata
Szlama Kata
A Szegedi Tudományegyetem biológiatanár-magyartanár MA szakos hallgatója. Biológus diplomáját 2015-ben szerezte meg. Szakdolgozatában a hátrányos helyzetű tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztési lehetőségeit vizsgálja. Számos gyermektábor megvalósításában vett részt az elmúlt években. A Motiváció Műhelyhez 2017-ben csatlakozott önkéntesként, jelenleg a balástyai tanoda munkatársa. Kiemelten fontos számára a gyerekek önálló tanulási képességeinek fejlesztése.
Email: szlama.kata@motivaciomuhely.hu


Dr. Szűcs Norbert
A Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézetének docense, a Motiváció Oktatási Egyesület alelnöke. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett szociológia, néprajz és művelődésszervező szakos diplomát, majd a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában védte meg doktori disszertációját. Kutatási területei: esélyegyenlőség, oktatási/társadalmi integráció, antiszegregáció. A Motiváció Hallgatói Mentorprogram, illetve a TanodaPlatform egyik alapítója, vezetője, számos tudományos publikáció szerzője. A Motiváció Műhelyben a szervezetfejlesztés és a stratégiaalkotás felelőse, a Motiváció Tanodák szakmai vezetője.
Email: szucs.norbert@motivaciomuhely.hu

Korábbi segítőink:
Acsai-Varga Emerencia
Auvalszky Katalin
Bakos Róbert
Balassa Emese
Balázs Ákos
Balázs Bianka
Balázs Brigitta
Bálint Regina Katalin
Balogh Virág
Barta Krisztina
Bartha Angelika
Beák Orsolya
Béleczki Petra
Benkucs Katalin
Benyeda Zsuzsa
Bereczky Krisztina
Bernátsky Zoltán
Berta Dominika Anna
Berta Julianna
Bíró Erika
Borszéki Judit
Bozsó Beáta
Budai Éva
Bús Enikő
Chezan Júlia
Czédli Márta
Csapó Edit
Csík Edit
Csirmaz Anna
Csizmazia Ágnes
Csonka Adrienn
Darkó Adrienn
Dezső Orsolya
Dombi Boglárka
Domokos Csilla
Dongó Rita
Doszpod Kitti
Dózsa Renáta
Dudás Zsanett
Édl Zsuzsanna
Égető Zsófia
Engi Mónika
Engler Márta
Flaisz Nóra
Farkas Ágnes
Farkas Eszter
Farkas Nóra
Fodor József
Fodor Maria
Fogarassy Fanny
Földes Bettina
Galó Orsolya
Gatti Beáta
Gerse Andrea
Gulyás Noémi
Gurzó Emese
György Szilvia
Győri Tamás
Hajnal Edina
Halál Ákos
Herédi Anikó
Hermesz Klára
Horváth Enikő
Horváth Gabriella
Hős Orsolya
Hubicsák Péter Máté
Hugli Veronika
Huszár Vivien
Imre Katalin
Jáger Nikoletta
Jantyik Tímea
Járvás Andrea
Jenet Orsolya
Józsa Enikő
Józsa Márta
Kákonyi Ibolya
Kalmár Enikő
Kaszás Ildikó
Kátai Csilla
Kecskés Márton
Kempf Andrea
Kiss Gábor
Kiss Veronika
Kocsis Renáta
Koczor Kinga
Kovács Dóra
Kovács Lionel
Kovács Renáta
Kovács Zsuzsanna
Kozma Júlia
Kristó Edina Eszter
László Alexandra
Lengyel Zsuzsanna
Locher Brigitta
Lukács Krisztina
Lukács Lilla (1)
Lukács Lilla (2)
Majoros Zsuzsanna
Mamuzsits Tamás
Markó István
Maróti Julianna
Márton Gábor
Meixner Ádám
Mencel Mónika
Mészáros Árpád
Metzger Ákos
Mezei Tímea Erzsébet
Mónus Anita
Muci Izabella
Mucsi Péter Zoltán
Nacsa Judit
Nagy Ágota
Nagy Arnold
Nagy Ildikó
Nagy Lilla
Németh Gábor
Német Ildikó Márta
Németh István
Nyerges Ábel
Orsós Gabriella
Pajor Nikolett
Pálfi Edina
Palic Beáta
Papp Anita
Patai Beáta
Pataki Balázs
Pete Erika
Péter Tímea
Pintér Petra Orsolya
Polyák Kamilla
Pósa Magdolna
Pozsár Kinga
Rácz Hajnalka
Rakonczai Zsanett
Rávai Ágnes
Rideg András
Rocskár Vivien
Rónyai Zsuzsanna
Sajben Emma
Samu László András
Sándor Rita
Sárközy Tímea
Sárosi Ildikó Beáta
Schimpl Brigitta
Seller Gabriella
Simon Ágnes
Simon Anikó
Simon Zsolt
Sipos Aliz
Skadra Margit
Soczó Gabriella
Solymár Zsófia
Szabó Ágnes
Szabó Anikó
Szabó Diána
Szabó Gyöngyi
Szabó Henriett
Szabó Kinga
Szabó Tünde
Szabolcs Enikő
Szádvári László
Szalai Anita
Szalontai Nikolett
Számfira Enikő
Szarvas Emese
Szatmári Szilvia
Szekeres Nikoletta
Szeredi Emese
Szikora Nóra
Szilhalmi Krisztina
Sztruhár Zsanett
Szunyogh Edit
Szűcs Eszter
Takács Dániel
Talpai Gábor
Táibl Ágnes
Tápai Eszter
Tari Csilla
Tary Katalin
Tímár Beatrix
Tóbiás Ágnes
Tóth Csaba
Tóth Renáta
Tóth Róbert
Tóth Tamás
Török Tibor
Török Tímea
Vanyúr Katalin
Varga Andrea
Varga Erzsébet
Varga Krisztina
Varga Gyöngyi
Várszegi Annamária
Vas Nikoletta
Verebélyné Erdei Gréte
Verebes Adrienn
Vida Gabriella
Wallner Júlia
Zsargó Tamás