Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Képzés címeFelnőttképzés vagy pedagógus-továbbképzésNyilvántartási szám, program engedélyezési számÓraszámFeltételCsoport-létszám (fő)
Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztésPedagógus-továbbképzésD/3016/201530Pedagógus-végzettség (bármely szakos)10–20
Társadalmi integráció és méltányos oktatás – az együttnevelés támogatásának lehetőségeiPedagógus-továbbképzésD/3022/201530Pedagógus-végzettség (bármely szakos)10–20
Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztésFelnőttképzés*E-001168/2015/D00430
20 + 10 otthoni munka
Érettségi10–20
Társadalmi integráció és méltányos oktatás – az együttnevelés támogatásának lehetőségeiFelnőttképzés*E-001168/2015/D00330Érettségi10–25
Társasjáték-pedagógiaFelnőttképzés*E-001168/2015/D00130Általános iskolai végzettség10–20
Mentortárs – Társasjáték-alapú képzés az oktatási egyenlőtlenségekrőlFelnőttképzés*E-001168/2015/D0028Általános iskolai végzettség10–20
A hátránykompenzálás lehetőségei civil programokbanFelnőttképzés*E-001168/2015/D00516Általános iskolai végzettség6–20

* A felnőttképzések beszámíthatók a pedagógusok kötelező 120 órás továbbképzési kvótájába. A 120 órából 25%, azaz 30 óra teljesíthető így.

Egyéni jelentkezés esetén a 30 órás képzések ára 50 000 Ft/fő.

Csoportok (min. 12 fő) jelentkezése esetén a 30 órás képzések ára 45 000 Ft/fő.

Egyéni jelentkezés esetén a 8 órás Mentortárs – Társasjáték-alapú képzés az oktatási egyenlőtlenségekről (E-001168/2015/D002) képzés ára 18 000 Ft/fő.

Csoportok (min. 12 fő) jelentkezése esetén a 8 órás Mentortárs – Társasjáték-alapú képzés az oktatási egyenlőtlenségekről (E-001168/2015/D002) képzés ára 15 000 Ft/fő.

Egyéni jelentkezés esetén a 16 órás A hátránykompenzálás lehetőségei civil programokban (E-001168/2015/D005) képzés ára 36 000 Ft/fő.

Csoportok (min. 6 fő) jelentkezése esetén a 16 órás A hátránykompenzálás lehetőségei civil programokban (E-001168/2015/D005) képzés ára 33 000 Ft/fő.

Terem biztosítása esetén lehetőség van árengedményre.

Civilszervezetek számára egyéni árképzés lehetséges.

Mentortársas elnevezésű társasjátékot adunk ajándékba az alábbi képzésekhez:

  • Társadalmi integráció és méltányos oktatás – az együttnevelés támogatásának lehetőségei (D/3022/2015 iktatószámú pedagógus-továbbképzés)
  • Társadalmi integráció és méltányos oktatás – az együttnevelés támogatásának lehetőségei (E-001168/2015/D003 program engedélyezési számú felnőttképzés)
  • Mentortárs – Társasjáték-alapú képzés az oktatási egyenlőtlenségekről című képzésekhez (E-001168/2015/D002 program engedélyezési számú felnőttképzés).


Pedagógus-továbbképzések

 

Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés (30 óra, nyilvántartási szám: D/3016/2015)

A fejletlen szövegértés a hatékony tanulás akadálya, a motivációs problémák egyik oka. A pedagógusok számára alig áll rendelkezésre olyan módszertani segítség, mely az olvasás fejlesztésére fókuszálna alsó tagozatot követően. A képzés célja a résztvevők alkalmassá tétele 10–18 éves korú tanulók szövegértésének és olvasáskultúrájának fejlesztésére, olvasásfejlesztő foglalkozások tervezésére, megvalósítására tantárgyi és tantárgyaktól független szövegek felhasználásával.

 

Társadalmi integráció és méltányos oktatás – az együttnevelés támogatásának lehetőségei (30 óra, nyilvántartási szám: D/3022/2015)

Az integrált oktatás megvalósítása, a hátrányos helyzetű, valamint cigány/roma tanulók hatékony pedagógiai támogatása a hazai oktatás egyik gyenge pontja, mely kapcsán nélkülözhetetlen az iskolai kudarcok okainak és megoldási lehetőségeinek alapos ismerete. A képzés célja a méltányos oktatás egyéni és társadalmi előnyeinek megismerése, a méltányos oktatás megvalósulását és a hátrányos helyzetű tanulók támogatását segítő osztálytermi, iskolai és iskolán kívüli lehetőségek áttekintése a hazai körülmények figyelembe vételével az oktatás szinte teljes vertikumában. A résztvevők a képzés által képesek lesznek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikertelenségei mögött meghúzódó okok árnyaltabb azonosítására, tájékozottá válnak a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok támogatását szolgáló lehetőségeket illetően, így hatékonyabban támogathatják tanulóikat. A résztvevők továbbá képesek lesznek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai életútját bemutató Mentortársas elnevezésű játék társadalmi érzékenyítést célzó alkalmazására.

 

Felnőttképzések

A felnőttképzések beszámíthatók a pedagógusok kötelező 120 órás továbbképzési kvótájába. A 120 óra 25%-a, azaz 30 óra teljesíthető így.

 

Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés (30 óra, 20 + 10, program engedélyezési száma: E-001168/2015/D004)

A képzés célja, a résztvevők felkészítése 10–18 éves korú gyermekek és fiatalok olvasási motivációjának és olvasási teljesítményének emelésére. A képzés elméleti része az olvasás fejlődésével, jelentőségével, a motiváció néhány jelenségével, valamint ezek összefüggésével foglalkozik. Az elméleti alapozást követően az olvasás fejlesztésére alkalmas gyakorlatokat, játékokat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki a résztvevők. A képzés közös gondolkodás és kooperatív munka által dolgozza fel azokat az ismereteket, amelyek az egyéni vagy kiscsoportos olvasásfejlesztő foglalkozások megvalósításához, valamint az olvasási motiváció erősítéséhez szükségesek. A képzésen résztvevők képesség válnak a tanulók fejlesztésére alkalmas szövegek és a kapcsolódó feladatsorok összeállítására.

 

Társadalmi integráció és méltányos oktatás – az együttnevelés támogatásának lehetőségei (30 óra, program engedélyezési száma: E-001168/2015/D003)

A képzés célja, hogy a résztvevők számára bemutassa azokat a körülményekkel, amelyek a hátrányos helyzetű tanulók oktatási problémáihoz vezetnek, valamint, hogy bemutassa, a képzésen résztvevők hogyan segíthetik a méltányos oktatás megvalósulását. A képzés során a résztvevők megismerkednek a hazai roma/cigány kisebbség fontosabb jellemzőivel, a roma/cigány emberekkel kapcsolatos leggyakoribb sztereotípiákkal és tévhitekkel. A tréning további célja, hogy bemutassa a fontosabb hazai hátránykompenzáló programokat, kezdeményezéseket. A tréning része a hátrányos helyzetű tanulók iskolai életútját bemutató Mentortársas elnevezésű társasjáték bemutatása is. A játék során a résztvevők elmélyítik ismereteiket, valamint maguk is alkalmassá válnak a játék segítségével társadalmi érzékenyítésre.

 

Társasjáték-pedagógia (30 óra, program engedélyezési száma: E-001168/2015/D001)

A képzés célja, hogy a résztvevők játékrepertoárral, a szabálytanítás és a játékvezetés terén magabiztos tudással rendelkezzenek. A résztvevők a képzés során pedagógiai célok mentén összeállított programot ismernek meg és elsajátítják a tervezéshez szükséges kompetenciákat. A játékok kipróbálásával és megtanulásával a játékélmény megélése a cél, mely elengedhetetlen a társasjáték-pedagógiai foglalkozások tervezéséhez, vezetéséhez. Az tréning végére a résztvevők átlátják a társasjátékok pozitív hatását és képesek lesznek őket tudatosan használni saját pedagógiai céljaik elérésére.

 

Mentortárs – Társasjáték-alapú képzés az oktatási egyenlőtlenségekről (8 óra, program engedélyezési száma: E-001168/2015/D002)

A képzés célja, a résztvevők megismertetése azokkal a körülményekkel, amelyek a hátrányos helyzetű tanulók oktatási problémáihoz vezetnek, valamint felkészítésük arra, hogy felelős állampolgárként hogyan segíthetik a méltányos oktatás megvalósulását. A résztvevők megismertetése a hátrányos helyzetű tanulók iskolai életútját bemutató Mentortársas elnevezésű társasjáték szabályaival, amelynek segítségével a résztvevők elmélyítik ismereteiket, valamint maguk is alkalmassá válnak a játék segítségével társadalmi érzékenyítésre.

 

A hátránykompenzálás lehetőségei civil programokban (16 óra, program engedélyezési száma: E-001168/2015/D005)

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék, hogy felelős állampolgárként hogyan segíthetik a hátrányos helyzetű tanulókat támogató civil kezdeményezéseket, így tanodák, mentorprogramok vagy egyéb oktatási hátránykompenzáló projektek megvalósulását. A képzés célja a méltányos oktatás, valamint a különböző hátránykompenzáló programok egyéni és társadalmi előnyeinek megismerése, a méltányos oktatás és a hátrányos helyzetű tanulók támogatásához szükséges állampolgári ismeretek átadása, lehetőségek áttekintése.

A képzés során a résztvevők megismerik az oktatási szegregáció mechanizmusait, valamint különböző hátránykompenzáló programok (pl. tanodák) működésének céljait és sajátosságait.