Ifjúsági csere

Az Erasmus + program keretén belül beadott „Creative Inclusion” című pályázatunk a Nemzeti Iroda döntése értelmében támogatást nyert. Az ifjúsági csere során júliusban olasz, portugál, román, török és magyar fiatalok fogják felhívni a figyelmet közös alkotással, kreatív kommunikációs eszközökkel a szociális inklúzió fontosságára.

Demokrácia Iskolája

A Demokrácia Iskolája (DeMo) elnevezésű projekt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány szakmai irányításával valósul meg a Norvég Civil Alap támogatásával. A kétéves programban önkéntességgel és mélyszegénységben élő gyerekek, fiatalok megsegítésével foglalkozó civilszervezetek fejlesztése, tapasztalatcseréje valósul meg.

Tehetséggondozás

2013-tól regisztrált Tehetségpontként működünk. A MATEHETSZ Tehetséghidak programjában több pályázati lehetőséggel is éltünk. 2013 nyarán 11 diákot táboroztattunk; több kolléga részt vett „Az én gyermekem is tehetséges” program keretein belül meghirdetett módszertani műhelymunkákon; eszközbeszerzési pályázaton szitanyomógépet nyertünk; a „Gazdagító programpárok” projekten belül képregény, újságíró és képzőművészeti programokat valósítottunk meg. Mind képzőként, mind résztvevőként közreműködtünk a „Tehetségfejlesztés a tanodákban” című tanodában dolgozó szakemberek számára tartott hatnapos képzésen.

Grassroots Europe for Local Wellbeing

Az Open Society Foundation 2011-ben indította Grassroots Europe for Local Wellbeing nemzetközi programját. A magyarországi programban elsősorban hátrányos helyzetű csoportok támogatását, az inklúzív nevelés előmozdítását segítő civil szervezetek vesznek részt. A projekt célja ezen szervezetek együttműködésének segítése, projektek generálása, a szervezetek által támogatott inklúzív nevelés ügyének képviselete. Egyesületünk a program keretein belül a következő projektekhez kapcsolódik: „Első láncszem” tapasztalatcsere az Igazgyöngy Alapítvánnyal és a Shero Egyesülettel (2012); „Adjunk helyet a felszállóknak!” kampány, az integrált nevelés elfogadásáért 1-2. (2012-2013); Az integráció, mint közösségi élmény (2014).

IntegRÁCIÓ

Az IntegRÁCIÓ projekt célja tudatni a fiatalokkal, hogy a kirekesztés, rasszizmus, gyűlöletbeszéd, szegregáció elleni fellépés nem mások, „valakik” feladata, hanem nekik is lehetőségük, felelősségük ezek ellen aktívan fellépni, nemcsak a szolidaritás, de gazdasági okok miatt is. Olyan programelemeket hirdetünk, mely keretében a kreatív megoldásokat (infografika, fotovoice, mém, szlogen) az ötletek disszeminálásával díjazzuk (póló, kitűző, matrica, web). E módszerek az integráció témáját „trendivé”, a kreativitás (mém, infografika, photovoice) és aktív részvétel által (pl. Mentortársas, Élő Könyvtár, flashmob) élvezetessé teszik, ráadásul eközben hordozófelületek jönnek létre (pl. póló, kitűző), melyek által továbbterjednek az üzenetek. Innovatív kommunikáció hatására 100 önkéntes bevonását vállaljuk, akik min. 100 eseményt generálva juttatnak el üzeneteket kortársaikhoz. Emellett közvetlenül (pl. Élő Könyvtár, kiállítás az alkotásokból) és közvetetten (web) is elérünk számos fiatalt.

Romani Lulugyi – Romani Írva, Olvasva és Festve

A projekt keretében egy kiállítást szerveztünk, melyen Rézműves Melinda Cigány nyelv és irodalom 1-2. osztályos tankönyv és írásfüzet című olvasókönyvének illusztrációit állítottuk ki. A képek jellegzetessége, hogy egy roma és egy nem roma család életébe engednek bepillantást, ezzel is azt az – egész programra jellemző – üzenetet közvetítve a látogatók felé, hogy mindannyian, romák és nem romák, egy társadalomban élünk. A Szent-Györgyi Albert Agórában rendezett megnyitón Fehér-Tonté Erzsébet, a képek alkotója is részt vett. A kiállításhoz kapcsolódóan kézműves programokat szerveztünk általános iskolás tanulók számára. A kiállítást a tiszaszigeti Vedres István Faluházban is bemutattuk. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.


Why we fail and how to succeed?

E szakértői projekt keretében négy országban (Bulgária, Magyarország, Románia, Szlovákia) megvalósított roma integrációs programok kommunikációját vizsgáljuk hatékony kommunikációs stratégiáik után kutatva. Bolgár, román és szlovák szakértők bevonásával, tartalomelemzések és esettanulmányok elkészítését követően javaslatokat fogalmazunk meg, elsősorban önkormányzatok számára roma integrációs programok megfelelő kommunikációjának támogatása érdekében.


Motiváció Ösztöndíjprogram

A program keretein belül 75 halmozottan hátrányos helyzetű általános és középiskolás diák részesül ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Tiszaszigeten. A Motiváció Ösztöndíjprogram fő célja a tanulók szövegértésének, motivációjának és szociális kompetenciájának fejlesztése. A program a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Pontus Közhasznú Egyesület együttműködésében, a Svájci-Magyar Ösztöndíj Alapok támogatásával valósul meg.

Katalizátor Hálózat

Az egyetemi oktatók, hallgatók, továbbá kutatók és aktivisták részvételével létrehozott hálózat célja, hogy elősegítse a magyarországi cigányság társadalmi integrációja érdekében munkálkodó állami, egyházi, civil és piaci szervezetek, illetve programok közötti szinergikus kapcsolatok kialakulását, a párhuzamos tevékenységek hálózatba rendeződését. A Katalizátor Hálózat működtetésében a Motiváció Műhely tagjai közül többen szerepet vállaltak 2012 és 2016 között.