A Tanoda Platform szerint: A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó olyan komplex szolgáltatást nyújt, amelyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el.

A TanodaPlatform részben egy szakértői csoport, másrészt pedig mintegy 70 működő tanoda laza hálózata.

www. tanodaplatform.hu

A konferencián mintegy száz gyakorló pedagógus és szakember vett részt. Abban teljes volt az egyetértés, hogy nem csak hogy szükség van tanodákra, de szükség lenne folytonosságra, megfelelő finanszírozásra, szakmaiságra, elismerésre és együttműködésekre.

Vannak biztató jelek, de talán a legfontosabb a folyamatos párbeszéd és együttműködés a terület szakemberei között.

A DIA több olyan szervezettel is együttműködik a DeMo-ban, amelyek aktív tagjai a Tanoda Platformnak, és aktív részesei, formálói a folyamatoknak.

Nagyszerű ez a munka, és reméljük, hogy egyre szélesebb körben kapnak szakmai és anyagi elismerést és támogatást az ilyen és hasonló kezdeményezések.

TanodaPlatform konferencia

További képek itt

TanodaPlatform konferencia